Camino de Santiago

A Estrada es camino, the very origin of the toponym alludes to the existence of a pilgrimage route. Currently, up to three routes to Compostela cross its territory.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración