Sport

A Estrada is sport, nature and adventure, where fun and excitement are guaranteed. Hiking for all levels, 10 signposted routes starting from the town of A Estrada, the PR-G 96 Castro Route and PR-G 197 Codeseda-Rapa das Bestas Route; the Golfariz and Vesacarballa Watermills Routes; the Fervenza de Callobre Route and the Entre as Pontes Route in Pontevea. A wide range of adventure sports, a racing circuit and several mountain bike events.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración