Observación de fauna

No río Ulla destaca a presenza de múltiples especies de aves. O merlo rieiro, o picapeixe, a lavandeira real ou a garza real son algunhas delas. A poboación de cabalos salvaxes máis grande do mundo está nos montes galegos.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración