Natureza

Unha parte moi importante do territorio estradense atópase dentro da Rede Natura 2000, a rede ecolóxica de áreas de conservación da biodiversidade da Unión Europea. Destacan o sistema fluvial formado polo Ulla e os seus afluentes e os espazos húmidos de montaña coñecidos como a Lagoa Sacra e Brañas de Xestoso.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración