Couto de Couso ou Xirimbao

O couto de Couso ou couto do Xirimbao é outro dos lugares tradicionais para a pesca do Salmón. Conta cun salto de auga de gran tamaño e cunha ponte colgante.

Moi preto, pódese visitar a ponte tardomedieval de Pontevea, de considerables dimensións.

Lugar apto para o recreo, paseo e fotografía de natureza.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración