Santa Mariña de Barcala

A igrexa románica de Barcala foi unha das máis orixinais e innovadoras da comarca. Pode que ao pouco de rematarse, quizais xa a finais do s. XII ou comezos do s. XIII, se reformara para cubrir a súa ábsida de planta rectangular cunha bóveda de canón apuntado. Esta mesma tendencia oxival atopámola na portada.

A nave medieval, que como a veciña de Frades, puido ter tamén unha bóveda de canón apuntado, non se conservou.

Caracteriza esta igrexa un gracioso campanario circular con cúpula de época moderna.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración