San Pedro de Orazo Church

The church of Orazo was donated to Santiago in 1115 by Queen Urraca. Orazo was famous for the existence of a bell factory that was active during the 19th and early 20th centuries belonging to the Liste family.

Church with a basilica plan and a single apse with a quadrangular plan. San Pedro de Orazo is probably a 10th century church, not yet suffciently studied. It has parallels with San Pedro de Ansemil (Silleda) and with other churches dating from this same century both in Galicia and Asturias.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración