Santa María de Frades Church

In 1115, Gelmírez donated the church of Frades to the monastery of San Martiño Pinario: Sanctam Mariam de Fratibus, integram». In the tympanum of the northern door, which is highly eroded, there is an inscription which says: E. I. CC. VIII. Its reading would be: Era millesima ducentesima nona (year 1171).

Church with a nave with arches and a pointed barrel vault and a rectangular apse with arches and a semi-circular vault.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración