Castro de Castrovite

O castro de Castrovite estivo ocupado desde o s.VIII a.C. ata polo menos o s.I a.C. Durante as escavacións acháronse 40 kg de cereais que se carbonizaron durante tres incendios accidentais en diferentes séculos: millo miúdo, trigo, cebada e avea.

O enorme capital simbólico e ritual que tiña o castro para os veciños foi cristianizado coa edificación dunha capela dedicada a santa Mariña.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración