Museos, arqueoloxía e etnografía

O territorio estradense foi modelado polos seus habitantes ao longo de miles de anos. Nesta paisaxe cultural destacan os castros, aldeas fortificadas da Idade de Ferro que nesta comarca habitaron unha tribo de lingua céltica coñecida como Taberiolos.

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración