Museo Manuel Reimóndez Portela

O Museo Manuel Reimóndez Portela ten como obxecto á Estrada. Está distribuído en varios ámbitos de exposición: a Estrada rural e urbana, a escola do pasado, os xogos e xoguetes e os nenos e a vida cotiá.

Ademais conta cunha pequena pinacoteca onde se expoñen obras de artistas como Castelao ou Muras.

Servizos: Biblioteca, sala de investigadores e arquivo.

Máis información: museo.aestrada.com

Esta páxina web utiliza cookies para mellorar a súa experiencia de navegación. Máis información sobre como usamos as cookies e de que maneira pode cambiar a súa configuración